Atık Yönetimi

Hızlı ve etkin bir şekilde çözüm sağlayarak tüm iş ortaklarına atık yönetimi hizmeti sunuyoruz.
Atıkların yönetimini sağlarken aynı zamanda hizmet talep edenlerin uzmanlık gerektiren bu alanda risk almasına ve zaman kaybetmesine engel olmayı amaçlıyoruz.

Nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler ile birlikte atık miktarı ve türü de hızla artan katı atıkların, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkileri, gerekli alt yapının en kısa zamanda tamamlanmasını zorunlu kılmaktadır. Herhangi bir ürünün tasarım aşaması ile başlayan yaşamı boyunca oluşan çöplerin geri dönüştürülmesi ya da bertaraf edilmesi işlemine atık yönetimi denir.

Bu uygulamada çoğu zaman geri dönüşümden çok, atığın üretilmesinin azaltılması daha ekonomik ve pratik sonuçlar üretmektedir. Atık azaltılmasının mümkün olmadığı durumlarda ise atığın tasnifinin sağlanması, geri dönüşümü ve gereken kısmının bertarafı daha kolaylaştırmaktadır.

Bu sisteme göre atığın türüne göre ayrılması, toplanması, geçici depolamanın yapılması, geri dönüşümü, geri kazanılması, taşınması ve tekrar kullanılması ya da bertaraf edilmesi bu konunun kapsamındadır.

Atık Türleri

Atıklar tıbbi ve evsel atıklar olarak ayrılabileceği gibi tehlikeli ve tehlikesiz olarak da ayrılabilir. Bu koşullarda örneğin bir evsel ve tehlikesiz olan atık ile tıbbi ve tehlikeli olan atığın aynı şekilde bertaraf edilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle atık yönetimi hangi atığın ne şekilde toplanacağı, gerektiğinde hangi koşullarda geri dönüşümünün sağlanabileceği ve elbette nasıl yok edileceği ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürür. Hem sağlık hem de çevre üzerinde baskı oluşturan atıkların tek bir metotla çözülmesi mümkün değildir. Bu da entegre atık yönetimi kavramını ortaya çıkarmıştır.

Entegre Atık Yönetimi

Atık yönetiminde ne tek kaynak ne de tek yöntem uygulanamaz. Oluşan atığın türüne göre hem çevresel hem de ekonomik anlamda kazanım sağlayan ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bertaraf edilmesi entegre atık yönetimi olarak adlandırılır.

Sağlığa ve çevreye son derece zararları olabilecek olan katı atıkların, Türkiye mevzuatlarına ve Avrupa Birliği şartlarına uygun olarak yok edilmesi gerekmektedir. Bu da entegre bir atık yönetim sistemi ile bertaraf edilmesini zorunlu kılmaktadır.

Çalışmalar sırasında ilk basamak senaryo uygulamaları olmalı, burada çıkabilecek olan aksamalar, gerçek uygulama sırasında önceden tedbir alınarak telafi güç sorunlara neden olmadan önlemleri alınmalıdır. Konu ile ilgili olarak elbette bilgisayar destekli modellemeler de kullanılabilir.